Privacy

Gayatari Yoga Zingem neemt privacy zeer ernstig. We waken zorgvuldig over alle informatie die u ons verstrekt, op deze website, maar ook in de zakenrelatie die wij met u opbouwen. We beheren immers telecommunicatienetwerken en hebben hiervoor vaak toegang nodig tot uw systemen. Al onze handelingen zijn dan ook in overeenstemming met hetgeen we hieronder verklaren.

Dit privacy-statement wordt uiteraard aangepast aan de verdere ontwikkelingen van de technologie en van de wetgeving terzake. Raadpleeg dus met regelmaat deze pagina om eventuele wijzigingen inzake privacy te vernemen.

Wie is Gaytari Yoga Zingem

Gayatari Yoga Zingem is de eenmanszaak van Julie Boels (ondernemingsnummer BE 0 642 566 996,  Pulmstraat 16, 9750 Zingem). Medewerkers van Gayatari Yoga Zingem (al dan niet intern of extern) kunnen toegang hebben tot de klantengegevens met als doel u te kunnen verwittigen in het kader van een activiteit waar u aan wenst deel te nemen. Deze toegang is gedocumenteerd in een toegangsregister waarin genoteerd staat wie welke toegang heeft tot welke gegevens tijdens welke periode. Uw gegevens worden NIET doorgegeven aan externe partijen.

Welke gegevens verzamel ik?

Op deze website verzamel ik informatie over het bezoekgedrag aan onze webpagina’s (hoe lang pagina’s bekeken worden, welk type computers dit toen en van waar ze afkomstig zijn, demografische gegevens). De gegevens die u zelf ingeeft (namen, adressen, telefoonnummers, e-mail…) worden door uitsluitend door mij gebruikt om met u in contact te komen en door de webmaster om deze website te kunnen onderhouden. Uw gegevens worden niet uitgewisseld met derden (leveranciers, partners, andere bedrijven), tenzij dit essentieel is voor de dienstverlening en pas nadat u daar expliciete toestemming voor gegeven heeft.

Deze website gebruikt GEEN cookies of software die op uw computer wordt geïnstalleerd als gevolg van het contact met mijn website.

Wat we met de informatie doen

Uw informatie wordt door mij bijgehouden om:

  • mijn contactenbestand up to date te  houden zodat we u adequaat van dienst kunnen zijn
  • u via onze nieuwsbrief te benaderen met nieuwe aanbiedingen
U heeft controle over uw gegevens

Er staat in principe geen vervaldatum op het bijhouden van uw informatie.  Op uw verzoek schrappen we uiteraard uw gegevens uit onze databases als u daarom verzoekt.

Indien u dat wenst dan kunnen we ten allen tijde aan u rapporteren over welke informatie wij over u beschikken. U kan steeds uw informatie laten aanpassen of verwijderen. U kan mij hierover contacteren via telefoon of e-mail (zie contactpagina).